aoTearoa (เอา-เทีย-รัว) ตั้งอยู่บนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เราทำรีสอร์ทเล็กๆ ขึ้นมา โดยเน้นความพออยู่พอกินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าท่านที่เคยแวะเวียนมาหรือได้แวะมาเยี่ยมเยียนจะเห็นการปลูกพืชผักสวนครัว ผักสลัดแปลงเล็ก แปลงน้อย ที่เราสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน เพื่อใช้ในรีสอร์ทและจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง